15,3 oC 0,0 km/h 1017,7 hPa
 
 
 

Spółka OPEC-TERMO świadczy usługi w zakresie wykonawstwa, eksploatacji systemów ciepłowniczych oraz pogotowia ciepłowniczego. Ponadto Spółka OPEC-TERMO świadczy całoroczne usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi kotłowni lokalnych. Służymy wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w osiągnięciu jak najlepszych efektów ekonomicznych w obsłudze kotłowni i instalacji ciepłowniczej w zasilanych obiektach.

 • Dlaczego OPEC-TERMO?
 • OPEC-TERMO Sp. z o.o.  jest sprawdzonym wykonawcą z doświadczeniem przy projektowaniu, budowie, naprawie, serwisie, eksploatacji i modernizacji: sieci ciepłowniczych (tradycyjnych, preizolowanych, napowietrznych, wysoko i niskoparametrowych), komór ciepłowniczych, węzłów cieplnych (indywidualnych i grupowych), kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe oraz instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u.

 • Przy wyborze firmy zajmującej się eksploatacją Państwa kotłowni ważne jest aby była to firma z doświadczeniem. Zajmujemy się eksploatowaniem kotłowni od 1965 roku. Obecnie eksploatujemy 15 kotłowni gazowych na terenie Grudziądza. Naszymi Odbiorcami są Klienci indywidualni, firmy prywatne i instytucje państwowe. Dostarczamy ciepło do przedszkoli, szkół, budynków mieszkalnych, jednostek wojskowych, Domów Pomocy Społecznej oraz placówek kulturalnych. Świadczymy całoroczne usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi kotłowni. Służymy wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w osiągnięciu jak najlepszych efektów ekonomicznych w obsłudze kotłowni i instalacji ciepłowniczej w zasilanych obiektach. Ciepło wytworzone z kotłowni lokalnych służy do: podgrzewania wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej; centralnego ogrzewania; wytworzenia pary technologicznej na potrzeby technologiczne, w pralniach, kuchniach itp.

 • Zakres usług
 • Zakres oferowanych prac obejmuje:

  1. nadzór nad czynnościami związanymi z:
  a) wykonywaniem pomiaru zawartości CO2 - raz na 3 miesiące,
  b) sprawdzaniem ciśnienia w instalacji,
  c) sprawdzaniem działania zaworów bezpieczeństwa,
  d) sprawdzaniem działania urządzeń regulacyjnych,
  e) sprawdzaniem szczelności kotła i ewentualna ich poprawa,
  f) sprawdzaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej kotłowni - raz na 3 miesiące,
  g) sprawdzaniem ciągu kominowego - raz na 3 miesiące,
  h) określaniem sprawności kotłowni - raz na 3 miesiące,
  i) przeprogramowaniem parametrów kotłowni na wyraźne żądanie Zamawiającego,
  j) czyszczeniem komory spalanie oraz palnika - raz do roku.

  2. Wykonywanie dwa razy w roku kontroli kominiarskiej.

  3. Wykonywanie raz w roku badanie szczelności instalacji gazowej, jeśli taka jest źródłem paliwa.

  4. Wykonywanie raz w roku sprawdzenia działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa.

  5. Przeprowadzanie kalibracji urządzeń z Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa- raz na trzy lata.

  6. Spisywanie raz w miesiącu danych z liczników ciepła.

  7. Przeprowadzanie sprawdzeń legalizacji gaśnic znajdujących się na terenie kotłowni - raz w rok.

  8. Usuwanie awarii w kotłowni przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

  9. Przeprowadzanie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej znajdujących się na terenie kotłowni.

  10. Prowadzenie dokumentacji dozorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego

  11. Na życzenie Właściciela zainstalujemy urządzenia do odczytów parametrów z kotłowni na bieżąco w Internecie.

  12. Oferta zapewnia przestrzeganie
  a) przepisów Prawa Energetycznego,
  b) BHP,
  c) przepisów p/poż.
  d) czystości w kotłowni

 • Co zyskujesz?
 • Eksploatacja kotłowni przez OPEC-TERMO zagwarantuje Państwu:

  Bezpieczeństwo

  Każda instalacja gazowa, wymaga dbałości o jej stan techniczny:

  - okresowa kontrola instalacji gazowej (wykrywacz gazu) i instalacji alarmowej detekcji gazu,

  - zabezpieczenie urządzeń kotłowni w sytuacjach awaryjnych,

  - bieżące czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń kotłowni,

  - dbałość o terminowość przeglądów zewnętrznych (badanie kominiarskie, środowiskowe, elektryczne, UDT)

  Optymalna sprawność, niższe koszty

  Optymalne ustawienie urządzeń grzewczych pozwala zaoszczędzić nawet do 30% kosztów:

  - dostosowania temperatury czynnika grzewczego do zmian pogodowych,

  - dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń pomiarowych,

  - odpowietrzanie instalacji z poziomu kotłowni.

  Przedłużona żywotność kotłowni

  Koszt kotłowni jak wiadomo jest wysoki stąd warto pomyśleć o jak najdłuższej jej pracy:

  - bieżące sprawdzanie parametrów pracy kotłowni i przekazywanie ich właścicielowi w postaci okresowych raportów w książce pracy kotłowni,

  - dbałość o czystość i przepustowość filtrów na wszystkich instalacjach,

  - kontrola i typowanie urządzeń wadliwych do wymiany lub remontu.

  Wygoda

  Nie musisz się znać na obsłudze kotłowni żeby z niej korzystać:

  - uruchomienie i włączenie kotłowni w zależności od potrzeb i dyspozycji właściciela,

  - usuwanie usterek kotłowni w nagłych przypadkach (Pogotowie cieplne 993),

  - doradztwo i pomoc w wyborze kupna nowych urządzeń kotłowni,

  - możliwość zamontowania systemu powiadamiania o awariach, pozwalającego na natychmiastową reakcję obsługi.

Skontaktuj się z nami!

OPEC-TERMO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz
Biuro czynne: pn.-pt. w godz. 7oo-15oo.

Centrala: 56 45 06 100 lub 213,
Fax 56 46 21 629
Pogotowie cieplne 993
termo@opec.pl