1,2 oC 0,0 km/h 1016,6 hPa
 
 
 

Przynależność do Grupy OPEC, wieloletniego i zaufanego partnera miasta Grudziądza, spółek  innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie zobowiązuje spółkę OPEC-TERMO do zachowania najwyższych standardów środowiskowych.


W swojej działalności spółka korzysta ze wszystkich najlepszych doświadczeń biznesowych i technicznych wynikających z wieloletniego zapewniania potrzeb energetycznych Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony środowiska.


OPEC-TERMO Sp. z o.o. eksploatuje wyłącznie kotłownie, gdzie paliwem jest gaz ziemny. Jest te efekt przeprowadzonego przez spółkę OPEC GRUDZIĄDZ projektu likwidacji niskiej emisji. Polegał on na likwidacji kotłowni węglowych i przyłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie to było niemożliwe lub nieekonomiczne zmodernizowano stare, niskosprawne źródła węglowe na ekologiczne. Od 1985 roku zlikwidowano 85 kotłowni o łącznej  mocy 59,9 MW oraz zmodernizowano 12 kotłowni o łącznej mocy 13,5 MW.

 

Skutkiem powyższych działań  jest wprowadzanie mniej zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska oraz zmniejszenie uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Szczególnie przejawia się to tym, że stosowana technologia nie wymaga dostarczania i rozładunku paliwa, jest bezodpadowa, nie powoduje emisji hałasu, co ma szczególne znaczenie dla osób mieszkających w najbliższym sąsiedztwie kotłowni jak i globalnie dla środowiska.