14,8 oC 0,0 km/h 1017,7 hPa
 
 
 

Dlaczego OPEC-TERMO?


Przy wyborze firmy zajmującej się eksploatacją Państwa kotłowni ważne jest aby była to firma z doświadczeniem. Eksploatacją kotłowni zajmujemy się od 1965 roku pierwotnie jako Dział Ciepłownictwa przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych. Obecnie naszymi Odbiorcami są Klienci indywidualni, firmy prywatne i instytucje państwowe. Dostarczamy ciepło do przedszkoli, szkół, budynków mieszkalnych, jednostek wojskowych, domów pomocy społecznej oraz placówek kulturalnych.


Świadczymy całoroczne usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi kotłowni. Służymy doświadczeniem w zakresie doradztwa w osiągnięciu jak najlepszych efektów ekonomicznych w obsłudze kotłowni i instalacji ciepłowniczej w zasilanych obiektach.

Eksploatacja kotłowni przez spółkę OPEC-TERMO zagwarantuje Państwu:

Bezpieczeństwo
•    okresową kontrolę instalacji gazowej (wykrywacz gazu) i instalacji alarmowej detekcji gazu,
•    zabezpieczenie urządzeń kotłowni w sytuacjach awaryjnych,
•    bieżące czuwanie nad prawidłową eksploatacją urządzeń kotłowni,
•    dbałość o terminowość przeglądów zewnętrznych (badanie kominiarskie, środowiskowe, elektryczne, UDT).

Optymalna sprawność, niższe koszty
•    dostosowania temperatury czynnika grzewczego do zmian pogodowych,
•    dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń pomiarowych,
•    odpowietrzanie instalacji z poziomu kotłowni.

Przedłużona żywotność kotłowni
•    bieżące sprawdzanie parametrów pracy kotłowni i przekazywanie ich właścicielowi w postaci okresowych raportów w książce pracy kotłowni,
•    dbałość o czystość i przepustowość filtrów na wszystkich instalacjach,
•    kontrola i typowanie urządzeń wadliwych do wymiany lub remontu.

Wygoda
•    uruchomienie i włączenie kotłowni w zależności od potrzeb i dyspozycji właściciela,
•    usuwanie usterek kotłowni w nagłych przypadkach (Pogotowie 24h),
•    doradztwo i pomoc w wyborze kupna nowych urządzeń kotłowni.