15,7 oC 0,0 km/h 1017,6 hPa
 
 
 
Źródła lokalne - infrastruktura ciepłownicza

Spółka prowadzi eksploatację 24 lokalnych kotłowni oraz 2 lokalnych systemów ciepłowniczych.