1,2 oC 0,0 km/h 1016,5 hPa
 
 
 

Spółka OPEC-TERMO z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 34-38 została zawiązana 27 czerwca 2011 roku na podstawie aktu notarialnego. Spółkę zawiązali Wspólnicy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. oraz OPEC-BIO Sp. z o.o.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 sierpnia 2011 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000394842.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółki przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ zorganizowana część przedsiębiorstwa przeznaczona do produkcji ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych.

Z dniem 01 maja 2013 roku spółka OPEC-TERMO przejęła prawa i obowiązki od spółki OPEC GRUDZIĄDZ w zakresie prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych.


Struktura właścicielska:


Właścicielem spółki OPEC-TERMO są spółki: OPEC GRUDZIĄDZ oraz OPEC-BIO obejmujące udziały:

•    OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. – 2099 udziałów o wartości 500 zł każdy – 1.049.500,00 zł

•    OPEC-BIO Sp. z o.o. – 1 udział o wartości 500 zł