14,8 oC 0,0 km/h 1017,7 hPa
 
 
 

Kolejne inwestycje

2021-09-01
Spółka OPEC TERMO rozpoczęła budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych dla budowanych obiektów mieszkaniowych zlokalizowanych w rejonie ulicy Stanisława Rożanowicza w Grudziądzu. Nowa sieć o łącznej długości 535 metrów wraz z  przyłączami, zasilać będzie wymiennikowe węzły cieplne w budowanych obiektach. Zakończenie prac planowane jest na 30.10.2021 roku.