15,4 oC 0,0 km/h 1017,8 hPa
 
 
 

Wygrane przetargi

2021-07-29

Spółka OPEC-TERMO to sprawdzony wykonawca inwestycji ciepłowniczych na terenie Grudziądza, stanowiąca również zaplecze serwisowe Grupy OPEC. Doświadczenie uzyskane na inwestycjach rozwojowych Grupy OPEC pozwoliło na wygranie przetargów publicznych na łączną kwotę 5 milionów złotych. W dniu 25 czerwca 2021 roku Spółka OPEC-TERMO podpisała umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bydgoszcz na wykonanie zadania „Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Krajeńskiej (od skrzyżowania z ul. Wiejska), ul. Łanowej, Chojnickiej, Filtrowej w Bydgoszczy – zad. 96 etap VII”, następnie w dniu 20 lipca 2021 roku podpisano umowę z PGE Toruń S.A. na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych. Zadanie 8 Sieć ciepłownicza od komory E21 w kierunku Rybaki 40 i Popiełuszki 2”. Postępowania przeprowadzono w trybie przetargów nieograniczonych, w których najkorzystniejsze oferty złożyła spółka OPEC-TERMO z Grudziądza.

Spółka OPEC-TERMO to sprawdzony wykonawca z doświadczeniem przy projektowaniu, budowie, remoncie, serwisie, eksploatacji i modernizacji:

•  sieci ciepłowniczych — tradycyjnych, preizolowanych, napowietrznych, wysoko i niskoparametrowych,
•  komór ciepłowniczych,
•  węzłów cieplnych — indywidualnych i grupowych,
•  kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe,
•  instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u.