26,7 oC 2,2 m/s 1003,4 hPa
 
 
 
Siedziba spółki
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34-38
86-300 Grudziądz

NIP 876-245-61-97
REGON 341137077
Numer KRS 0000394842

Kapitał zakładowy 1.050.000,00 zł
PKO Bank Polski S.A.
konto numer:10 14401101 0000 0000 1331 7755

Spółka OPEC-TERMO zajmuje się eksploatacją 19 kotłowni lokalnych oraz 2 systemów ciepłowniczych, w których wytwarzane jest ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz na potrzeby technologiczne.


Nasze ciepło trafia do licznych instytucji, obiektów oświatowych, jednostek budżetowych oraz odbiorców indywidualnych. 

Łącznie zasilamy 27 obiektów w mieście.WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
OPEC-BIO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza     
Zbigniew Osiński
Danuta Pinuszewska
Janusz Jakubowski

Prezes Zarządu     
Jerzy Rybczyński