19,3 oC 0,0 m/s 999,2 hPa
 
 
 
Siedziba spółki
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34-38
86-300 Grudziądz

NIP 876-245-61-97
REGON 341137077
Numer KRS 0000394842

Kapitał zakładowy 1.050.000,00 zł
PKO Bank Polski S.A.
konto numer:10 14401101 0000 0000 1331 7755

Spółka OPEC-TERMO zajmuje się eksploatacją kotłowni lokalnych oraz lokalnych systemów ciepłowniczych, w których wytwarzane jest ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody użytkowej.


Nasze ciepło trafia do licznych instytucji, obiektów oświatowych, jednostek budżetowych oraz odbiorców indywidualnych. 


Przeczytaj także: Infrastruktura ciepłownicza
WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
OPEC-BIO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza     
Maciej Felski - Przewodniczący
Janusz Jakubowski - Z-ca Przewodniczącego
Jadwiga Stręciwilk - Członek

Prezes Zarządu     
Jerzy Rybczyński