1,5 oC 4,7 km/h 995,2 hPa
 
 
 
Siedziba spółki
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

NIP 8762456197
REGON 341137077
Numer KRS 0000394842

Kapitał zakładowy 1.050.000,00 zł
Numer konta bankowego
Santander Bank Polska S.A. 30 10901678 0000 0001 2102 4507

Spółka OPEC-TERMO zajmuje się eksploatacją kotłowni lokalnych oraz lokalnych systemów ciepłowniczych, w których wytwarzane jest ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody użytkowej.


Nasze ciepło trafia do licznych instytucji, obiektów oświatowych, jednostek budżetowych oraz odbiorców indywidualnych. 


Przeczytaj także: Infrastruktura ciepłownicza
WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
OPEC-BIO Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza     
Elżbieta Opalińska - Przewodnicząca
Janusz Jakubowski
Wiesława Ciechanowicz

Prezes Zarządu     
Jarosław Ronowicz