15,2 oC 9,7 km/h 1005,9 hPa
 
 
 
Źródła lokalne - infrastruktura ciepłownicza

Spółka prowadzi eksploatację 24 lokalnych kotłowni oraz 2 lokalnych systemów ciepłowniczych.