2,0 oC 4,7 km/h 994,9 hPa
 
 
 
Źródła lokalne - infrastruktura ciepłownicza

Spółka prowadzi eksploatację 24 lokalnych kotłowni oraz 2 lokalnych systemów ciepłowniczych.