8,7 oC 7,9 km/h 1021,1 hPa
 
 
 
Źródła lokalne - infrastruktura ciepłownicza

Spółka prowadzi eksploatację 19 kotłowni lokalnych oraz 2 lokalnych systemów ciepłowniczych. Lokalne systemy ciepłownicze są wykonane z rur preizolowanych o łącznej długości 571 m. We wszystkich źródłach ciepło wytwarzane jest w wyniku spalania gazu.

Łączna moc zamówiona w kotłowniach wynosi: 3,36 MW, w tym 1,07 MW stanowi moc zainstalowaną dwóch systemów lokalnych.


Wykres
(kliknij aby powiększyć).
Źródło: dane własne, na postawie Sprawozdania Zarządu OPEC-TERMO za rok 2015.