8,7 oC 7,9 km/h 1021,1 hPa
 
 
 
Adres siedziby
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 34-38, 86-300 Grudziądz
Biuro czynne: pn.-pt. w godz. 7oo-15oo.

Adres korespondencyjny:

OPEC-TERMO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe:
Centrala: 56 45 06 100 lub 213,
Fax 56 46 21 629
termo@termo.opec.grudziadz.pl

Adres dostarczania elektronicznych faktur:
efaktura@opec.grudziadz.pl

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993

Jerzy Rybczyński

Prezes Zarządu
OPEC-TERMO Sp. z o.o.   

tel. 56 45 06 213


Urszula Adachowska

Specjalista
ds. administracyjno-księgowych
   
56 45 06 213
Anna Świątkowska

Inspektor Ochrony Danych  

tel. 56 45 06 179